ELSi liikmemaks 2017. aastal on juriidilistele liikmetele 100 € ja füüsilistele isikutele 5 €.

Füüsilise liikme staatuse saamiseks palume täita juuresolev avaldus, mille kinnitab ELS juhatus. Pärast juhatuse otsust (millest teavitatakse Teid meili teel) tuleb tasuda liikmemaks ELSi arveldusarvele 10052037400006 SEB pangas. 

Juriidilise liikme staatuse saamiseks tuleb ELSi juhatusele kirjutada liikmeks astumise sooviavaldus (linnukasvatajateselts@gmail.com). Pärast juhatuse otsust (millest juhatus teavitab Teid meili teel) tuleb tasuda liikmemaks ELSi arveldusarvele 10052037400006 SEB pangas.

Liikmestaatus hakkab kehtima alates liikmemaksu tasumise päevast.

Palun täitke kõik nõutud väljad *!
AADRESS
AVALDUS
Palun sisesta toodud numbrid:45882